Isolatie subsidie 2017

Actuele informatie?
Kijk voor de meest actuele informatie over de subsidieregelingen in 2018 op deze website: Subsidie isolatie 2018

Het isoleren van je huis is iets waar steeds meer mensen in deze tijd voor kiezen. Ook in 2017 zal dat niet veranderen. Sterker nog, steeds meer mensen kiezen voor woningisolatie omdat het een snelle en langdurige oplossing is om de kosten voor het stoken drastisch te verlagen. Voor bedrijven en energieleveranciers is dit een zeer aantrekkelijke markt geworden en vele isolatie producten of diensten die in verband staan met isolatie worden als gevolg van deze ontwikkeling aangeboden. De bouw- en energiemarkten veranderen en staan nu meer dan ooit in het teken van groene energie en milieuvriendelijk materiaal.

Bijna al het denkbare in een huis kan in deze dagen geïsoleerd worden door professionele isolatiebedrijven. Woningisolatie draagt bij aan een samenleving die duurzaamheid niet slechts meer ziet als een leuke en verantwoorde hobby of bijzaak, maar een samenleving die zich aanpast naar de hoge nood van zelf energie opwekken en energie besparen.

Verschillende maatregelen

Er zijn tal van verschillende isolatie en energiebesparende maatregelen zoals glasisolatie, dakisolatie, vloerisolatie, gevelisolatie, spouwmuurisolatie en kruipruimte isolatie. Andere energiebesparende maatregelen kunnen zijn; groene daken, warmtepompen en dubbel glas. Voor al deze vormen van isolatie en maatregelen bestaan er uiteraard vele verschillende subsidies. Door deze subsidies wordt het aantrekkelijker voor mensen om hun levensstijl en huis opbouw aan te passen naar de maatstaven van duurzaamheid en groene energie. Ook wordt er aan de nieuwe generaties geleerd dat duurzaamheid en groene energie dingen zijn waar we zelf als burger een groot aandeel in kunnen hebben.

Isolatiekosten

Veel mensen zullen al snel de vraag stellen hoe de financiële situatie in elkaar steekt omtrent duurzaamheid en groene energie, zeker op het gebied van isolatie dat voor sommige mensen toch als een grote en intimiderende ingreep wordt gezien. Daardoor is het van groot belang dat er duidelijkheid geboden wordt in de kosten die deze duurzame ingrepen met zich meebrengen. Het verbeteren van het klimaat en samen een nieuwe manier van energie opwekken creëren is pas mogelijk als het voor zoveel mogelijk mensen financieel haalbaar is.

Aangezien isolatie slechts een aspect is van de algehele architectuur en opbouw van jouw huis hangt de isolatieprijs van vele factoren af. Aspecten die de prijs kunnen beïnvloeden zijn onder andere de materiaalkeuze en het gedeelte van je huis dat je wilt isoleren en het oppervlak daarvan. Ook is het van groot belang dat het oppervlak of huisgedeelte makkelijk te bereiken is. Mocht dit niet het geval zijn dan zal het isolatiebedrijf meer middelen moeten inzetten om de klus te klaren wat voor een verhoging in de kosten zal zorgen. Ook dient er rekening met vocht gehouden te worden. Teveel vocht zal het isolatieproces aanzienlijk vertragen en in sommige gevallen zelfs teniet doen.

Totale prijzen in 2017

De prijzen van isolatie, of het nu om glas-, dak- of vloerisolatie gaat worden meestal berekenend per vierkante meter (m2). Ook moet er natuurlijk rekening mee gehouden worden dat de tarieven verschillen met het soort isolatie dat wordt toegepast. Zo betaal je voor sommige isoleringen maar €25 euro per m2 en voor andere soorten kun je makkelijk €130 euro per m2 neerleggen. Over het algemeen zullen de totale prijzen van isolatie lopen vanaf €1000 euro tot aan de €5000 euro voor een gemiddelde woning in Nederland.

> Laat je gratis en vrijblijvend adviseren door erkende isolatiebedrijven en vraag offertes op.

Potentiële valkuilen

Uiteraard zijn de bovengenoemde bedragen slechts globale inschattingen en zal het uiteindelijk voor het grootste gedeelte aan de isolatiespecialisten zelf liggen wat en hoeveel zij in rekening brengen. Aangezien duurzaamheid, klimaatverbetering en groene energie in opkomst zijn, is er een overvloed aan bedrijven die willen uitblinken in deze nieuwe, hervormde industrie.

Dit zorgt ervoor dat je vele offertes aan zal treffen die in vergelijking weinig op elkaar lijken op het gebied van tarieven en hetgeen wat in rekening gebracht wordt. Om het allemaal nog ingewikkelder te maken moet je daarnaast ook nog rekening houden met verschillende factoren in de architectuur en opbouw van je interieur en exterieur.

Inschatting van offertes

Het is dus van uiterst belang dat voor je actief opzoek gaat naar dienstverleners hun offertes afloopt of je een goede en nauwkeurige inschatting hebt gemaakt van jouw budget, hoeveel m2 je wilt laten isoleren en boven alles hoe jouw huis is opgebouwd en waar de knelpunten liggen. Helaas storten veel mensen zich in een verbouwingsproject zonder dat ze accurate informatie en kennis tot hun beschikking hebben over de bijzaken, effecten en impact dat zo een proces kan hebben op hun levenssituatie.

Landelijke subsidies voor isoleren in 2017

Naast de vele kosten die isolatie met zich mee kan brengen zijn er natuurlijk ook tal van subsidies waar je als huiseigenaar recht op hebt en die de financiële last iets kan verlichten. Subsidies zijn een van de belangrijkste initiatieven van nationale en regionale overheidsinstituten om klimaatverbetering in te voeren in reguliere huishoudens. Ook op sociaal niveau kan dit zijn vruchten afwerpen. Doordat de overheid de burger tegemoet komt in zijn financiële lasten zal hij eerder overwegen om het advies van de overheid te volgen en geneigd zijn over te stappen op duurzame energie. Er zijn verschillende landelijk subsidies waar mensen recht op hebben. Hieronder worden de belangrijkste op gedetailleerde wijze in kaart gebracht.

1. Subsidie voor advies en energiebesparingswerkzaamheden
Zoals eerder besproken is het van groot belang dat je een goede inschatting maakt van je leef- en woonsituatie voordat je aan isoleren begint. Gelukkig zijn er vele instanties en adviesbureaus die je goed advies kunnen bieden in dit traject. Wat velen niet weten is dat ze ook hiervoor een subsidie kunnen aanvragen. Deze subsidie kan worden aangevraagd bij de overheidsinstantie genaamd Senternovem. Of kan men een subsidie van de RVO aanvragen; op dit moment is de SEEH-regeling van toepassing.

Vele subsidies zijn door de jaren heen gestopt en weer in het leven geroepen. Ook zijn vele subsidieregelingen niet langer van kracht onder dezelfde voorwaarde maar zijn ze wel hervormd of overgegaan in andere wetgevingen en regelingen. Houd er dus goed rekening mee dat informatie over subsidies of de betreffende subsidies zelf niet langer geldig zijn of onder andere namen en voorwaarden gelden.

De subsidie die je uiteindelijk ontvangt hangt voor een groot gedeelte af van de prijs van het advies. Het maximale bedrag dat deze subsidie hanteert ligt rond de €200 euro. Ook daarvoor is het belangrijk dat je goed advies krijgt en weet waar de conclusies van je adviseur vandaan komen. Net zoals bij ieder andere subsidie zijn er een aantal voorwaarden waar je aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor de regeling. De volgende aspecten en voorwaarden zijn van belang:

  • Je moet een woning in Nederland bezitten en in Nederland ingeschreven staan. Als je in Nederland staat ingeschreven maar het een woning buiten Nederland betreft kan je geen aanspraak maken op deze subsidie.
  • Je moet zowel de eigenaar als de bewoner zijn van de woning waarvoor je advies wilt aanvragen. Je kan dus niet iemand anders erop uit sturen.
  • Een andere eis is dat je advies moet hebben gekregen van een erkende en gecertificeerde professional. Deze adviseur of professional moet erkend zijn volgens de nationale beoordelingsrichtlijn.
  • Je mag maar één subsidie in ontvangst nemen per woning. Ook mag je er maar één per woning opvragen. Als het advies uiteindelijk niet naar wens was of niet het gewenste effect heeft gehad dan kun je niet opnieuw aanvraag doen op de subsidie voor een nieuw advies.
  • Als laatste is het belangrijk dat er een goede en gedetailleerde factuur opgemaakt wordt met daarin een exacte omschrijving van de werkzaamheden op het betreffende adres. Ook is een duidelijk bankafschrift of ander bewijs van betaling noodzakelijk waaruit blijkt dat er daadwerkelijk een bedrag is betaalt voor advies op het doorgegeven adres van de eigenaar en bewoner.

2. Subsidie met 6% BTW in 2017
Na een grondig en uitgebreid advies te hebben ontvangen van je adviseur kan je de volgende fase ingaan en daadwerkelijk je woning laten isoleren. Er zijn enkele landelijke en lokale subsidies beschikbaar voor isolatie. De landelijke subsidie is vooral opgebouwd uit een verlaagd BTW-tarief. Dit tarief verlaagd het percentage BTW van 21% naar een voordelige 6%. Voor dit tarief wordt vooral gekeken naar het tarief voor arbeid.

De verlaging kan niet worden aangevraagd bij bepaalde gemeentes of overheidsinstanties. In plaats daarvan zal de verlaging automatisch op de factuur van jouw isolatiebedrijf verwerkt worden. Er moet wel goed opgelet worden dat er een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen het arbeidsloon van het isolatiebedrijf en de betreffende isolatiematerialen. Deze subsidieregeling is vooral geschikt voor particuliere wooneigenaren en is gericht op energiebesparende isolatiewerkzaamheden aan woningen die meer dan 2 jaar oud zijn. Een essentieel onderdeel van deze regeling is een goed en duidelijk onderscheid tussen verrichte arbeid en het verstrekte isolatiemateriaal. Het is van belang dat er een goede balans bestaat tussen de twee en mogen de kosten van het materiaal nooit hoger uitvallen dan die van de arbeid.

Voorwaarden voor subsidies in 2017

Deze subsidie is redelijk makkelijk inhoudelijk te verwoorden. Toch zijn er een hoop verschillende voorwaarden waaraan je moet voldoen wil je aanspraak maken op de regeling. Zo is het net als bij andere subsidieregelingen op gebied van isolatie van essentieel belang dat je woning in Nederland staat en dat je zowel de eigenaar als de bewoner bent van de betreffende woning. Daarnaast dient er ook rekening gehouden te worden met het feit dat niet iedere vorm van isolatie onder deze subsidie valt. Het gaat in dit geval niet zozeer om de isolatie zelf maar om de zogeheten Rc-waarde van de isolatie. Deze waarde wordt berekend door middel van het meten van de warmteweerstand van een luchtlaagje aan beide kanten van een constructie. De volgende isoleringen vallen onder deze subsidie:

  • Spouwmuurisolatie
  • Vloerisolatie
  • Dakisolatie
  • Gevelisolatie
  • Bodemisolatie

Bouwbesluit en RC-waarde

Het zogeheten Bouwbesluit bepaald hoe hoog de Rc-waarde moet zijn voor iedere vorm van isolatie om in aanmerking te komen voor BTW subsidie. Zo moeten spouwmuurisolatie en bodemisolatie een Rc-waarde hebben van 1.1 per m2. Vloer-, dak- en gevelisolaties moeten een Rc-waarde hebben van 2.50 per m2. Daarnaast moet er worden gekeken naar welke werkzaamheden en materialen binnen deze regeling vallen en dus verlaagt kunnen worden in BTW. In principe is dit verlaagde BTW-tarief geldig voor zowel de werkzaamheden als het materiaal. Dan wordt er wel geëist dat de materialen minder dan 50% van de algehele dienst beslaat. Mocht dit niet het geval zijn en mocht het materiaal meer dan 50% van het totale bedrag beslaan dan wordt alleen het arbeidsloon verlaagd.

Geschrapte werkzaamheden

Ook dient er rekening gehouden te worden met werkzaamheden die niet onder het verlaagde BTW-tarief van 6% vallen. En moet er gekeken worden naar werkzaamheden die geschrapt zijn van de lijst en dus eerst wel maar nu niet langer geldig zijn onder deze subsidieregeling. Zo vallen het aanbrengen van ramen, deuren en kozijnen niet langer onder de werkzaamheden die verlaagd kunnen worden. Tenzij het van essentieel en aantoonbaar belang is voor de werkzaamheden. Ook voorbereidend werk valt niet onder het verlaagde BTW-tarief. Aan voorbereidend werk kan je denken aan een oude vloer of deur eruit halen. Deze werkzaamheden hebben vaak geen enkele affiniteit met duurzaamheid en energiebesparing, dus kan er geen isolatie subsidie gegeven worden. Zoals je ziet zijn er veel mogelijkheden en voorwaarden voor de subsidieregelingen. Doordat deze industrie zo dynamisch is kunnen regelingen snel veranderen. Zorg dus dat je als particulier goed bent ingelicht over de laatste ontwikkelingen en trends voordat je de stap kan zetten naar een goed geïsoleerd huis en eventuele andere verbeteringen.

Volgende stappen?

Als je wilt weten wat je kwijt bent voor isolatie is het verstandig om eerst het aanbod in jouw regio te vergelijken voordat je een bepaald isolatiebedrijf het werk laat uitvoeren. Zo heb je een goed beeld van de kosten, het rendement, de subsidieregelingen en de besparingen die je uiteindelijk zult gaan behalen. Met onze offerte service kun je gratis en vrijblijvend meerdere offertes opvragen en uiteindelijk kiezen voor de beste deal. Zo betaal je dus niet te veel voor isolatie.

Wat kost isolatie met en zonder subsidieregeling?

Vraag snel en gemakkelijk offertes op bij lokale isolatiebedrijven en vergelijk het aanbod. Op die manier krijg je een goed beeld van de mogelijkheden, het rendement en de besparingen. En kun je uiteindelijk besparen op de kosten die je moet maken. Deze service is gratis en vrijblijvend.

Bronnen:
Isolatie
Belastingdienst
Isolatie subsidies
Rijksoverheid
Rijksoverheid – Aanvragen SEEH
Dubbelglas